ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ